Förlagets beskrivning

Framsteg i matematiken – i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter.

Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion.

Mönster och geometri innehåller inledande geometriska övningar och symmetri.

Den digitala boken laddas ner från App Store respektive Google Play.