Förlagets beskrivning

Det här är ett program på teckenspråk om dövskolan i Örebro, som inrättades 1875 och som har en speciell historia mycket tack vare sin legendariska rektor Hilding Zommarin. Medhjälp av målande berättelser från före detta elever och med bilder från två gamla fotoalbum gjordes detta program.

Innehållet är uppdelat i fristående kapitel. De är tänkta att skapa intresse för fortsatta studier i boken ”Örebroskolan då och nu – minnen och fakta," som också har en lärarhandledning”. Boken är utgiven av Bokverkstán förlag. Berättelser på teckenspråk och med svenskt tal och undertext, på dvd.