Förlagets beskrivning

Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 2-6. Det har ett upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort.

På övningsbladen (kopieringsunderlag) kan eleverna träna vidare och befästa ord och uttryck som de lärt in med hjälp av bildkorten. De kan användas enbart till bildkorten eller som ett komplement till arbetshäftena vid diagnos och vid repetition.