Förlagets beskrivning

Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 2-6. Det har ett upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort.

Till Mina ord hör en sats med drygt 300 större och mindre färgbilder av föremål och miljöer. De större bilderna används vid gemensamma genomgångar och samtal. De mindre bilderna har text på baksidan och passar både för hela gruppen vid gemensamma övningar och för elever som arbetar enskilt eller i par. Bildkorten är tänkta att fungera tillsammans med arbetshäftena men de kan också användas fristående från dem, eller tillsammans med Övningsblad till bildkorten.