Förlagets beskrivning

Häftet har ett enkelt upplägg – sidorna är tydliga och utformade som färdiga utelektioner. Vissa delar kan göras ute i naturen och andra som uppföljning i klassrummet. Eleverna får arbeta med både artkunskap och mer kreativa övningar. I boken får eleverna bl.a. lära sig om ätligt och gott, träd och bark, i och vid vattnet, daggmaskar samt om mossor och lavar. Varje årstid har ett eget uppslag som inledning. Här får eleverna fylla i den aktuella temperaturen, reflektera kring årstiden, undersöka lingon- och blåbärsris och göra en lekfull årstidsanknuten uppgift.