Förlagets beskrivning

I ”Min kunskap om vårt samhälle” är eleven utgångspunkten, utifrån den egna erfarenheten och vardagen byggs kunskapen om det omgivande samhället.

Boken är en textbok, som varvas med frågor, korsord och övningar. Då eleverna ska lära sig att förstå och ta del av sin omvärld, kommer många uppgifter i boken bli personliga.Till exempel personuppgifter, hur man gör för att hitta vårcentral närmast hemmet, och vilken information man måste ha tillgänglig när man ringer dit.