Förlagets beskrivning

Min kropp är ett läromedel på teckenspråk för dig som vill ha hjälp i undervisning eller kommunikation med dina elever/barn om sexualitet och om egna och andras gränser. 

Programledarna Magnus och Nadja guidar dig genom läromedlet som riktar sig till barn, som behöver information om kropp och sexualitet, om bra och jobbiga hemligheter och om egna och andras gränser. De behöver ett språk för att säga till om något inte är som det ska.

En av målsättningarna är att materialet ska bidra till att utvidga begreppsförrådet. Min kropp syftar också till att ge lärare, personal, föräldrar och andra teckenspråkiga tecken, ord och begrepp att använda i samtal med barn och unga om kropp, sexualitet och övergrepp.

Min kropp består av två dvd:er på teckenspråk, med svenskt tal och text. Innehållet består av fakta om bland annat kroppen, känslor, förälskelse och lust, interaktiva övningar och berättelser. Medföljer gör också boken "Det sorgsna gosedjuret" som inbjuder till diskussioner och samtal samt ett vägledningshäfte med viktig information till pedagogen. 

Målgruppen för Min kropp är teckenspråkiga barn i åldrarna 4–11 år och deras närstående. Med tanke på det känsliga innehållet ska barnen ska se filmerna tillsammans med en vuxen. I samband med att läromedlet lanserades startade seminarier kring materialet för att ge tips på hur man kan arbeta med läromedlet. Kontakta projektledaren nedan om du vill ha mer information.

Materialet kan också användas av elever som inte har någon hörselnedsättning. 

Projektledare Pia Westlund, pia.westlund@spsm.se

Teckenspråksaktörer: Nadia Saleh, Magnus Högberg, Carina Törnblom, Joacim Sundström, Åsa Stenvall, Laith Foad Fathulla, Sarah Remgren, Maria Sundholm.

Svensk tal: Lisa Ejdung, Magdalena Eriksson, Bogumil Naumov, Fredrik Engström, Johannes Åkerlund, Tommy Krångh, Jenny Wåhlander, Malin Larsson, Linda Eriksson.