Förlagets beskrivning

Min hörsel är ett läromedel i två delar för grundskolan. Vissa delar lämpar sig bättre för de yngre eleverna, medan andra, mer avancerade delar, lämpar sig för de lite äldre eleverna.

Alla inslagen diskuteras i en panel, bestående av unga hörselreportrar som varit ute och intervjuat audionomer, forskare, läkare, tekniker och personer med nedsatt hörsel. Diskussionerna leds av Stephan Wilson Yuceyatak.

Till reportagen finns också frågeställningar, som kan användas som t ex diskussionsunderlag.

Filmerna visas med svensk text.