Förlagets beskrivning

Min hörsel är ett läromedel i två delar för grundskolan. Vissa delar lämpar sig bättre för de yngre eleverna medan andra, mer avancerade delar, lämpar sig för de lite äldre eleverna.

Alla inslagen diskuteras i en panel, bestående av unga hörselreportrar som varit ute och intervjuat audionomer, forskare, läkare, tekniker och personer med nedsatt hörsel.

Till reportagen finns frågeställningar, som kan användas t ex som diskussionsunderlag.

Filmerna visas på teckenspråk.