Förlagets beskrivning

Hur var det nu man sa? Kan bilden hjälpa mig att säga det jag vill?

Det finns elever som av olika orsaker behöver utveckla sitt ordförråd. Det kan vara en elev som har ett annat modersmål och ska börja lära sig svenska eller en elev som av andra anledningar behöver öva på ord och begrepp. 

I  boken får eleverna möta ord som de ofta träffar på i vardagen. Den inleds med några sidor kring elevens person, familj och boende. Sedan behandlas rum i hem och skola, kläder, djur, känslor och en hel del annat.

I flera av övningarna används både text och Pictogram för att ge ett alternativt sätt att svara. Bilden är också ett stöd för minnet och kan underlätta inlärningen av olika begrepp. För att komma igång med att använda talade ord kan tillgång till bilder underlätta. Längst bak i boken finns ett brev till läraren.

Det finns också kopieringsunderlag samt en målarbok att ladda ner och skriva ut.