Förlagets beskrivning

Material för undervisning i modersmål och svenska som andraspråk i särskolan. Boken passar till elever med utländsk bakgrund som ska arbeta med sitt modersmål eller i det svenska språket och som behöver Pictogram för stöd för sin begreppsinlärning.

Materialet går att användas på olika sätt och ”skräddasys” för varje elev.