Förlagets beskrivning

Milo tycker om att vara med sin kanin Mysak. Men en dag händer något och Milo blir riktigt rädd.

I den här bokserien får vi följa Maja och Milo när de gör olika saker på sin fritid antingen
var för sig eller tillsammans. Varje berättelse innehåller också ett spänningsmoment. Till omfång och utformning motsvarar bokserien böcker för yngre barn men med ett innehåll som överensstämmer med de erfarenheter och intressen man har som tonåring och som vuxen.
Tanken med böckerna är läsglädje, läsupplevelse och återkoppling.

Med stöd av pedagogen, som först läser för eleven, får eleven sedan själv läsa och återberätta berättelsen. Pictobilderna är placerade i en ”läsbar” rad som kan ersätta texten.

Kopieringsunderlag med frågor på innehållet samt instruktion för läraren medföljer.

Nivåmarkören på böckernas framsidor indikerar textens svårighetsgrad. Våra läsmaterial delas in i 3 nivåer. Maja och Milo är på nivå 2.

170x223 mm, färg, häftad.

Se även Boksamtal Maja och Milo som är en lärarhandledning med förslag på hur man kan arbeta med boksamtal utifrån Maja och Milo-böckerna.