Förlagets beskrivning

SpråkDax är samlingsnamnet för en rad komponenter som tillsammans blir ett heltäckande grundläromedel i svenska fk-3. LäsDax är läseboken som utgår från hela språket.

Till LäsDax & SkrivDax 1 finns nu även arbetsboken Mer SkrivDax 1. Den passar elever som vill ha lite större utmaning på vårterminen i åk 1. Mer SkrivDax 1 är uppbyggd på samma sätt som SkrivDax 2 och SkrivDax 3.