Förlagets beskrivning

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del.

Matteresan 4 är i första hand tänkt att användas på vårterminen i åk 8. Bok 1 och 2 är till åk 7 och bok 5 och 6 till åk 9. Elever med särskoleundervisning har ofta varierade kunskaper. Därför är de olika delarna i Matteresan, beroende på elevens individuella matematikkunskaper, även lämpliga för vissa elever i tidigare eller senare årskurser.