Förlagets beskrivning

Matteknep nivå 2 tränar:
Multiplikation och division. En tabell i sänder eller blandat. Positionssystemet och talens värde. Heltal, decimaltal, bråktal och potenser. Omvandling inom längd, vikt och volym. Både hel- och decimaltal. Procenträkning. Procent av, rea, rabatt, moms med mera. Bråkräkning. Bråkform, blandad form och sambandet mellan bråk- och decimaltal. Moderna huvudräkningsmetoder. Räkna talsorterna för sig, räkna bakifrån med plus med mera.
Geometri. Vinklar, omkrets och area av parallellogrammer och cirklar.
Programmet innehåller 125 övningar inom 16 områden. Sammanlagt mer än 3 100 uppgifter. Läraren kan dessutom skapa nya eller modifiera befintliga uppgifter.