Förlagets beskrivning

Mattegruvan 4–6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4–6 som följer på Mattegruvan 1–3 med samma författare.

Grundböckerna utgör basen i materialet. Varje kapitel inleds med en målbeskrivning som berättar för eleverna vad de ska lära sig i kapitlet, en samtalsbild som utgångspunkt för intressanta matematiska samtal samt matteordlistor med förklaringar av de nya begrepp som förekommer i kapitlet. På hemsidan finns dessa matteordlistor översatta till fem språk för gratis utskrift. Facit finns även för gratis utskrift på hemsidan.