Förlagets beskrivning

Mattebygget är en serie med fristående arbetshäften som tränar grundläggande matematikfärdigheter. Arbetsgången är mycket strukturerad och progressionen långsam. Häftena fungerar tillsammans med alla basläromedel och ger elever med behov av extra stöd i matematik många träningstillfällen.

Mattebygget 4 behandlar taluppfattning, subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–20 samt addition och subtraktion utan tiotalsövergångar inom talområdet 20–100.