Förlagets beskrivning

Matematik Numerus 1c Digital är en komplett digital version med interaktiv och intelligent återkoppling steg för steg genom alla uppgifter i motsvarande kursbok. Här får varje elev hjälp. Samtidigt får du som lärare automatisk uppföljning av allas framsteg och kan lätt hålla koll på att hela klassen är med.