Förlagets beskrivning

Smartare matematikundervisning som stöttar lärare och elev. Med NOKflex Matematik 7-9 får du tillgång till ett heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd både för elevens individuella lärande och för lärarledd undervisning. NOKflex Matematik 7-9 bygger på innehåll från prisbelönade Vektor, Natur & Kulturs matematikläromedel för högstadiet.