Förlagets beskrivning

Ett läromedel med utgångspunkt från basfärdigheter i matematik.
Materialet består av nio delar med stor stil och gott om utrymme att skriva siffror.
Lämpligt för elever med finmotoriska svårigheter.
Tryckt grundbok med övningar.