Förlagets beskrivning

Smartare matematikundervisning som stöttar lärare och elev. Med NOKflex Matematik 5000 får du tillgång till ett heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd både för elevens individuella lärande och för lärarledd undervisning. NOKflex Matematik 5000 bygger på innehåll från serien Matematik 5000, Natur & Kulturs matematikläromedel för gymnasiet.