Förlagets beskrivning

Matematik 4 – arbete med talen 0–100.

Innehåll: vilket tal kommer närmast före/efter, almanackan, tallinjen, pengar, klockan, mäta längd i cm,
mäta volym i dl och liter, termometern, multiplikation, siffrors användningsområden och hälften.