Förlagets beskrivning

Språket utvecklar eleverna sitt skrivande, med en progression från berättande texter till vetenskapliga texter. De tränar handfast sina förmågor att producera olika texttyper, som förberedelse för högre studier. I fylliga kapitel om språkriktighet, språksociologi,språkhistoria och textanalys arbetar eleverna vidare med analys,reflektion och egen produktion med hjälp av tydliga analysmodeller och exempel.