Förlagets beskrivning

Basläromedel för kursen Männinskan i gymnasiesärskolan. Materialet innehåller lättläst faktatext och är illustrerat med enkla, tydliga fotografier.