Förlagets beskrivning

Hur hjälper vi bäst våra elever att förstå sin omvärld? Vad behöver de för grundläggande kunskaper för att orientera sig och se sammanhang i all information som de dagligen möter? Hur kan vi utveckla elevernas förmågor som har betydelse för deras vardag?  

Den nya serien Människan och världen vänder sig i första hand till elever som går på gymnasiesärskolans individuella program och kan läsa och skriva lite grann. Serien kan även passa till elever inom grundsärskolan och till elever i tal- och språkverksamhet. Böckerna syftar till att visa ämnets centrala innehåll och och att ge förslag på arbetsuppgifter som läraren kan utveckla och anpassa till elevernas kunskaps- och färdighetsnivå. Böckerna har enkla faktatexter med tillhörande tydliga bilder, både teckningar och fotografier, och mycket luftig formgivning.

De första titlarna i serien behandlar geografiämnet. Momenten i böckerna kan användas i valfri ordning, så man kan arbeta med ett land eller en världsdel när det passar i planeringen. Längst bak i varje bok ligger en krysslista för eleven, som ger en överblick över lärandet, samt lärarsidor. 

Människan och världen - Sverige handlar om Sveriges natur, djur och växter, samt om att bo i Sverige. Boken tar också upp klimatfrågor och hur vi kan spara på naturens resurser.