Förlagets beskrivning

Den här boken handlar om vårt samhälle.

I boken får du lära dig om:

  • vad ett samhälle gör
  • stat, kommun och landsting
  • partier och val
  • lagar och regler
  • mänskliga rättigheter
  • arbete, boende och fritid.