Förlagets beskrivning

Målet i sikte 1 och 2 är tänkta för årskurs 3.

Målet i sikte 1 och 2 är ett fristående material för arbetet med de olika moment som hör till de nya nationella kunskapskraven i matematik för årskurs 3.

Med hjälp av arbetsböckerna kan du kartlägga dina elevers kunskapsutveckling.

Böckerna är indelade efter den nya kursplanens olika mål. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som de blir medvetna om vad de kan och vad de behöver mer träning på. Här finns också elevuppgifter inom varje område. Eleven får reflektera över sina egna matematiska förmågor.