Förlagets beskrivning

 I kopieringsmaterialet Målet i sikte åk 4-6 är kunskapskraven  och de nationella proven för åk 6 som är utgångspunkten.

Med hjälp av arbetsböckerna kan du kartlägga dina elevers kunskapsutveckling.

Böckerna är indelade efter den nya kursplanens olika mål. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som de blir medvetna om vad de kan och vad de behöver mer träning på. Här finns också elevuppgifter inom varje område. Eleven får reflektera över sina egna matematiska förmågor. 

Materialet omfattar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och problemlösning.