Förlagets beskrivning

Målet i sikte åk 6 innehåller flera olika typer av uppgifter och eleverna får i många fall visa hur de tänker när de löser en uppgift. Några av uppgifterna är också öppna, vilket innebär att det kan finnas flera svar.

Med hjälp av arbetsböckerna kan du kartlägga dina elevers kunskapsutveckling. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som de blir medvetna om vad de kan och vad de behöver mer träning på.  Här finns också elevuppgifter inom varje område. Eleven får reflektera över sina egna matematiska förmågor. 

Materialet omfattar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och problemlösning.