Förlagets beskrivning

Lärarpärmen kompletterar faktaboken med övningar för den experimentella delen av undervisningen. I Lärarpärmen ingår laborationer, demonstrationer och repetitionsuppgifter. I pärmen finns också svar till faktabokens "Fundera" och "Klarar du detta?" frågor.