Förlagets beskrivning

I denna serie lättlästa häften råkar Alex och hans syster Dixi hela tiden ut för magiska och mystiska händelser.

Texterna ligger på nivå B, det vill säga innehåller konsonantförbindelser men inga ord med ng-, sj- eller tj-ljud.

Häftena ingår i vår lättlästa serie på nivå B vilket innebär att det förekommer konsonantförbindelser i början och slutet av ord, men ingen ljudstridig stavning.

Något utökad textmassa. Text på vänstersidan och bild på högersidan på varje uppslag. Fraserad och grupperad text.