Förlagets beskrivning

I Magic! 2 arbetar eleven både med reception – att lyssna, se och läsa och produktion och interaktion – prata, sjunga, rita och skriva. Vårt mål med Magic! 2 är att varje elev utvecklar en allsidig kommunikativ förmåga och vill och vågar använda engelska.

Bokens digitala del aktiveras med hjälp av koden som finns i elevboken. Koden i boken är aktiv i ett år från aktivering.