Förlagets beskrivning

Lystring består av datorbaserade övningar med fokus på ljudmedvetenhet. Övningarna är kopplade till den medföljande boken Tsatsiki och Morsan av Moni Nilsson. Man läser två kapitel, jobbar vid datorn, läser två kapitel till osv. Syftet är att upptäcka och träna ljud/ljudskillnader i språket. Lystring vänder sig till elever i åk 2–6 med CI (cochleaimplantat), hörselnedsättning samt normalhörande med auditiva perceptionsstörningar/svårigheter – vilket är vanligt förekommande bland barn och elever med språkstörning och dyslexi.  För att nå bästa resultat bör man samarbeta med en vuxen och ha ”knäckt” läskoden.