Förlagets beskrivning

Lyssna och skriv och Läs och skriv är ett läromedelspaket i två delar som skall användas av elever som lär sig skriva punktskrift. Det består av en cd och en punktskriftsbok i A6-format, dessutom anvisningar för läraren. Skrivningen skall i första hand utföras på punktskriftsmaskin, men även dator med punktskriftstangentbord kan användas.

Målet med läromedlet är att ge elever som läser punktskrift en genomtänkt skrivträning, som så småningom leder fram till en helt automatiserad skrivning. Övningarna syftar också till att ge elever med synskada träning i självständigt arbete.