Förlagets beskrivning

Lyssna, läs och uttala handlar om svenskt uttal. I boken finns övningar på svenska språkljud och talets melodi och betoning.

Texten är utformad för studerande som är 16 år och äldre, men har gjorts enkel att följa även för personer med funktionsnedsättningar.

Varje svenskt språkljud presenteras med hjälp av artikulationsbilder. Dessa är hämtade från KortLeken Artikulationskort av Kari Hole (ett material från OrdAF).


Meningarna och orden är inspelade på två medföljande cd-skivor.