Förlagets beskrivning

Ett interaktivt program med enkla ljudövningar anpassat för små barn med hörselskador. Programmet bygger på att lyssna på och identifiera olika ord och ljud inom temat ”Natur” och kan användas inom specialförskolan, logoped- och hörselpedagogiska verksamheten, datateken eller i hemmet. Programmet kan med fördel användas även bland andra grupper t.ex barn med invandrarbakgrund eller bland barn med sen språkutveckling. Programmet bygger på att lyssna på och identifiera olika ord och ljud inom temat ”Natur” och kan användas i den pedagogiska verksamheten på specialförskolan eller i hemmet. Alla program kan styras med externa kontakter, tangentbordet, klickning med mus, pek-
skärm eller med surfplatta.