Förlagets beskrivning

De säger att vi måste vara försiktiga när vi är ute och går i trafiken. Vad betyder det? Varför behövs det regler i trafiken?

Luna är en flicka med många funderingar kring olika saker som hon ser och hör. Allt är inte så lätt att förstå men Lunas mamma vill gärna visa och förklara. Luna i trafiken handlar om Lunas önskan att få gå själv till biografen. Då måste hon lära sig trafikreglerna och att vara uppmärksam i trafiken.

I berättelsen vill författaren på ett enkelt och konkret sätt förklara varför det är viktigt att ha trafikregler och att alla följer samma regler. Sist i boken finns korta fakta och frågor att samtala vidare kring. De kan användas både i helklass och individuellt för att fördjupa kunskapen utifrån elevens egna erfarenheter.

Serien om Luna riktar sig till elever i grundsärskolan inriktning träningsskola. Den kan också passa andra elever som är i behov av tydliggörande pedagogik.