Förlagets beskrivning

Varför säger de att vi ska sortera skräpet istället för att bara slänga det? Vart tar det vägen då?

Luna är en flicka med många funderingar kring olika saker som hon ser och hör. Allt är inte så lätt att förstå men Lunas mamma vill gärna visa och förklara. Luna återvinner handlar om varför vi ska sortera skräp och vad som händer med det sedan.

I berättelsen vill författaren på ett enkelt och konkret sätt förklara hur skräp kan återvinnas och användas på ett nytt sätt. Sist i boken finns korta fakta och frågor att samtala vidare kring. De kan användas både i helklass och individuellt för att fördjupa kunskapen utifrån elevens egna erfarenheter.

Serien om Luna riktar sig till elever i grundsärskolan inriktning träningsskola. Den kan också passa andra elever som är i behov av tydliggörande pedagogik.