Förlagets beskrivning

Material med djurbilder för träning av rim, ljud och minne i avsikt att höja den språkliga medvetenheten.