Förlagets beskrivning

Kompisar är viktiga. Hur är dina kompisar? Är du själv en bra kompis? Hur kan jag göra för att andra ska förstå vad jag vill, utan att jag blir arg?

Livsviktigt S är en serie arbetsböcker där eleven får möjlighet att utveckla sin kunskap i att samspela med andra.Några ämnen som tas upp är självkännedom, att hantera starka känslor, lika–olika och motivation. Genom övningarna får eleverna möjlighet att prata om hur de hanterar starka känslor, beskriva vad de känner, lära sig stå emot grupptryck och våga säga nej. 

För att arbetet med materialet ska ha önskad effekt krävs kännedom om grundtanken bakom upplägget. Därför finns denna lärarhandledning som tydligt beskriver hur varje övning ska genomföras.