Förlagets beskrivning

Den gula linjalen har på ena sidan reliefmarkering varje 0,5 cm och var femte centimeter markerad med punktskrift. På motsatta sidan är varje centimeter markerad med ett jack samt en svart punktmarkering. Var femte centimeter är också punktmarkerad. Linjalens undersida är försedd med glidstopp.

Linjalen har tagits fram för att underlätta för elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.
300x45 mm