Förlagets beskrivning

Den gula linjalen har på ena sidan reliefmarkering varje 0,5 cm och på den motsatta sidan är var femte centimeter markerad med punktskrift.
Linjalens undersida är försedd med glidstopp.

Linjalen har tagits fram för att underlätta för elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.
Format: 210x30 mm