Förlagets beskrivning

Leon vill ha en ny mössa.

Leons nya mössa ingår i Bokbussen, vår nya serie för de yngsta läsarna.

Bokbussen består av 13 böcker utarbetade speciellt för den första läsinlärningen hos de allra yngsta eleverna. De bidrar till läslust, är anpassade för läsinlärning och fungerar oberoende av andra läroböcker. Till Bokbussen tillhör även en lärarhandledning.