Förlagets beskrivning

Lättläst om internet är en lättläst lärobok om hur man använder internet. Eleven lär sig söka och ta del av information på internet och att använda sig av olika webbtjänster, till exempel internetbank, kartservice och elektroniska blanketter.

Texten är skriven i lättläst form och riktar sig i första hand till personer med stora inlärningssvårigheter. I slutet av boken finns även en ordlista över internetrelaterade ord och begrepp som används i boken med lättlästa förklaringar.