Förlagets beskrivning

LäsKod är en app för iPad och iPhone med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Målgruppen för appen är barn som befinner sig i början av sin läsning samt ungdomar och vuxna med annat modersmål som håller på att lära sig läsa och skriva svenska.

LäsKod är enkel att använda och kan användas självständigt av eleven.

LäsKod innehåller ingen reklam eller köp inuti app.