Förlagets beskrivning

Läsbiten är en ny läslära som tar fasta på ordens uppbyggnad. Läsbiten består av fem delar, som kompletterar varandra. Framför allt läseboken, övningsboken och kopieringsunderlagen bör användas tillsammans.

Det finns även kompletterande material, bland annat Memoryspelet med Fonetiska bilder. Det är en ask som innehåller 30 kort med bilder (blå baksida) som ska paras ihop med 30 kort med ord (gul baksida).

Memoryt kan användas till träning av ordbitar. Bilderna och orden som förekommer på korten finns i läseboken.

Asken innehåller också 24 kort med fonetiska bilder att använda till ljudinlärning.