Förlagets beskrivning

Läsbiten är en ny läslära som tar fasta på ordens uppbyggnad.

Läsbiten består av fem delar, som kompletterar varandra. Framför allt läseboken, övningsboken och kopieringsunderlagen bör användas tillsammans.

Läseboken bygger på läsövningar som stärker de delar i barns språkutveckling som är viktiga vid läsinlärningen. Hit hör att kunna uppfatta ordens början och rimdelar (onset-rime) och att lära in ljuden med hjälp av flera sinnen.