Förlagets beskrivning

Läs, tänk och lös är en serie i problemlösning som består av sju häften på olika nivåer. Innehållet är klart och tydligt och uppgifterna följer en röd tråd. De vardagsnära texterna är enkla och anpassade efter elevernas läsförmåga och intresse.

Fotbollsmatchen Steg 3 handlar om talområdet 0–50.