Tydlig layout. - Hitta läromedel

Använd kategorier för att filtrera din sökning

Tydlig layout

Tydlig layout handlar om läromedlets formmässiga uppbyggnad och struktur.

Sök läromedel med Tydlig layout

Uppbyggnad

 • Sidorna innehåller ett fåtal tydliga komponenter i konsekvent ordning till exempel rubrik, text, bild.
 • Fraseringen/radbrytningen är genomtänkt i texten.
 • Texten i läromedlet står i en spalt.
 • Texten är indelad i tydliga stycken.
 • I texten finns få och läsbara typsnitt i större storlek.
 • Raderna är inte för långa i texten. (max 50 – 55 nedslag)
 • Färgkodning förtydligar områden/innehåll/register/innehållsförteckning.

Illustrationer/bilder

 • Illustrationerna är konsekvent placerade på varje sida/uppslag.
 • Bilderna/illustrationerna är placerade så att de förstärker textens innehåll.
 • I läromedlet förekommer det inga/sparsamt med dekorationsbilder.
 • Illustrationerna/bilderna är åldersneutrala.

Tydlig layout i film

 • Strukturen i filmen är tydlig.
 • Strukturen i filmen har ett tydligt visuellt upplägg.

Söktips

Egenskapen tydlig layout är primärt till för elever med utvecklingsstörning. Tydlig layout kan även passa för fler, exempelvis för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Egenskapen kombineras ofta med lättläst och långsam progression.