Använd kategorier för att filtrera din sökning

Teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett av världens många visuella-gestuella språk och bygger på signaler som kan uppfattas med synen.

Sök läromedel på Teckenspråk

En del personer med dövblindhet använder teckenspråk i taktil form.

  • Läromedlet är på svenskt (eller annat) teckenspråk
  • Det finns svenskt tal (eller annat) i läromedlet

Här är ett exempel på ett läromedel i svenskt teckenspråk på nybörjarnivå:

Videofönster med en person som tecknar och menyval till höger.

Läs mer om teckenspråk på spsm.se